प्रयोगात्मक स्वर परीक्षा (बैतडेली भाषा समाचार सम्पादन तथा वाचन) काे नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

समाचार पोर्टल
,