स्टुडियो इक्युपमेन्ट (तारिणी स्मृति) सम्बनधी दोश्रो पटक प्रकासित बोलपत्र रद्द गरिएको सुचना ।

समाचार पोर्टल
,