पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

युवा लक्षित कार्यक्रम विकासका लागि समझदारी

केशव ढुंगाना । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बीच युवा परिचालन र नेतृत्व विकासका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा आज काठमाडौमा हस्ताक्षर भएको छ ।

समझदारी पत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माघव ढुंगेल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपध्यक्ष माधव ढुंगेलले सरकारका युवा लक्षित कार्यक्रमहरू स्थानीय तह सम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि समझदारी केन्द्रीत रहने बताउनुभयो । 

समझदारी पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अनुसार रािष्ट्रय युवा परिषद्, नेपाल नगरपालिका संघ र नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले युवा वर्गमा सकारात्मक सोँच तथा नेतृत्व विकास, युवा उद्यमशीलता, वित्तीय साक्षरता, प्राविधिक तथा सीपमूलक तालिम लयागतका क्षेत्रमा आगामी ५ वर्ष सम्म सहकार्य गर्नेछन् ।