पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

राष्ट्रिय सभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण

राष्ट्रिय सभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण भैरहेको छ ।