पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

दाङको घोराहीमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका नमूना घरहरुको भूकम्प प्रतिरोध परीक्षणका लागि तयार गरिदैँ

radionepal