पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

मापन र अध्ययन अनुसन्धान ‘कार्यविधि २०७५’ पारित 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धान ‘कार्यविधि २०७५’ पारित गरेको छ । 

कार्यविधिमा कुनै ऐन र ऐनहरुबीच रहेका दोहोरोपनलाई हटाउन कार्य गर्ने, कुनै पनि ऐनमा रहेका निष्प्रभावी प्रावधान ऐन निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने लगायतका उदेश्य समेटिएका छन् ।

ऐनहरु राज्यको नीति अनुरुप कार्यान्वयन भए नभएको, सम्बद्ध व्यक्ति वा पक्षले अपेक्षित सामाजिक आर्थिक राजनैतिक समावेशी लगायत अन्य उपलधि हासिल गर्न सके, नसकेको र ऐन कार्यान्वयनका चरणमा बाधा विरोध भए नभएको लगायतका विषयलाई मापनका आधारहरु मानिएको छ । 

कार्यविधिले अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र, ऐन मापनको विधि तथा प्राथमिकता, समयसिमा मापनको सिमा लगायतका विषय समेत निर्धारण गरेकोे छ ।