पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

मापदण्ड लागु गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ लागु गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मापदण्डमा भवन निर्माणको अवस्था, भवनको उचाइ, सडकको चौडाइ, खोला तथा पोखरीको सेटव्याक, जग्गा खण्डीकरण लगायत कुरा समेटिएका छन् । 

मापदण्डमा भवनको ढाँचा, नक्सा, पूर्वाधार तथा डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरबाट गराउनुपर्ने, भवन निर्माण मापदण्ड अनुसरण गरी नक्सा तयार, पूर्वाधार डिजाइन र सुपरीवेक्षण गरिएको भनी प्राविधिकले सिफारिश गरेको भवनलाई मात्र स्थानीय तहले आफ्ना प्राविधिकबाट जाँचपास गराई निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ ।