पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

३ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउनेबारे स्थलगत अध्ययनमा आएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले भक्तपुरको बोडे र सानोथिमिको संरचनाको अनुगमन गर्दै ।

radionepal