पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

कार्य क्षमता मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको फारम भर्ने सूचना ।

कार्य क्षमता मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको फारम भर्ने सूचना ।