पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

महाशाखा/शाखा

प्रशासन महाशाखा 

 

 

  सुरेश कुमार कार्की
Suresh Kumar Karki
Executive Director

 
     
 

 

Buddhi Bahadur K.C
Deputy Executive Director

 

 

     

 

     

Gopal Thapa 
Duety Director

Gautam Tilmila 
Deputy Director

 

Mohan Angbo
Deputy Director

 


इन्जिनियरिङ्ग महाशाखा

 

 

  सुरेश कुमार कार्की
Suresh Kumar Karki
Executive Director

 
     
 

 

Er. Ashok Baskota
Deputy Executive Director

 

 

     

 

     

Er.Chandra Bhusan Lal Das
Director

 

Er. Krishna Chandra Paudel
Director

     
Er. Uday Krishna Shrestha
Deputy Director

 

Er. Sachidanand Yadav
Deputy Director
 

Er. Purswotam Manandhar
Deputy Director


समाचार महाशाखा

 

 

  सुरेश कुमार कार्की
Suresh Kumar Karki
Executive Director

 
     
 

 

Buddhi Bahadur K.C.
Deputy Executive Director

 

 

     

 

     

 

 

Khagendra Khatri
Director

 

 

     
     Pawan Pyakurel
Deputy Director    

Govinda Chimoriya
Deputy Director

Pramod Dahal
Deputy Director

  • रिपोर्टिङ्ग शाखा 
  • समाचार शाखा

कार्यक्रम महाशाखा

 

 

  सुरेश कुमार कार्की
Suresh Kumar Karki
Executive Director

 
     
 

 

Buddhi Bahadur K.C.
Deputy Executive Director

 

 

     

 

     

Dr. Nabraj Lamsal
Deputy Director

Tika Bhandari 
Deputy Director

 

Lalijan Rawal
Deputy Director