पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

Ministry and its Department of Nepal

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय (Office of the Prime Minister and council of Ministes) 

सूचना तथा संचार मन्त्रालय (Ministry of Information and Communication)

गृह मन्त्रालय (Ministry of Home Affairs)