Please Wait...

Ex-Executive Directors

Ex-Execuitive Directors

 

1) Tarni Prasad Koirala

2) Rashmi Rajyalaxmi

3) Bhawani Bhikshu

4) Devandra Raj Upadhhaya

5) Surendra Raj Sharma

6) Prakashman Singh Pradhan

7) Ramraja Poudel

8) Bhogya Prasad Sah

9)Prachandman Singh Pradhan

10) Krishna Bahadur Khatri

11) Jaynendra Jiwan Sharma

12) Ghananath Ojha

13)Shailendraraj Sharma

14) MukundPrasad Acharya

15) Tapanath Shukala

16) Gita Prasad Khanal

17) Ramsharan Karki

18) Suresh Kumar Karki